Bliv medlem

SOCIUS har brug for dig!

Du kan blive medlem ved at sende en mail til medlem@sociusplatform.dk, derefter får du en mail med et kontonummer til indbetaling af kontingentet.

Der er 3 kontingentsatser for individuelle medlemmer:

  1. Individuelle medlemmer betaler 200 kr.
  2. Studerende betaler 100 kr.
  3. Fattige betaler 10 kr.

Det er den enkelt der selv bestemmer hvilket kontingent, man vil betale.

Organisationer betaler minimum 200 kr. og bestyrelsen forhandler gerne et større kontingent og aftaler indbetaling med organisationer.

Arbejdernes Landsbank reg.nr. 5301 konto 0286463