Socius mener

Åbent brev til Ydelseskommissionen

Velkommen til Ydelseskommissionen!

Det er stærkt tiltrængt at der kommer en ydelseskommission. Sammenhængen mellem ydelserne, tilskyndelsen til at arbejde og et liv, der for både børn og voksne skaber mulighed for socialt bæredygtige løsninger, trænger til at blive analyseret.

SOCIUS vil gerne sige tak til Peter Hummelgaard for at have nedsat kommissionen og tak til

Torben Tranæs, Benedikte Kiær, Jon Kvist, Jytte Andersen, Lisbeth Pedersen, Mette Ejrnæs. Det er et vigtigt arbejde I har påtaget jer.

I SOCIUS havde vi gerne set, at ydelseskommisionen var blevet til i et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet og Integrationsministeriet for at sikre  både de brede hensyn til de mange, og hensynene til inklusion og bæredygtige løsninger også for de mest socialt udsatte danskere, bliver tilgodeset.

Som det første må kommissionen fremlægge en strategi for, hvordan retssikkerheden for de mest udsatte grupper tilgodeses i det kommende års arbejde. Hvordan sikrer kommissionen inddragelse af brugere? Og hvordan sikres en mere ensartet praksis, uanset hvor man har postnummer (hvis man har et)

Vi ser frem til resultater og ser frem til at blive inddraget i arbejdet.

12. december 2019 – Socius – Tænketank for social bæredygtighed.