Nyhedsbrev

5. november 2019 har bestyrelsen for SOCIUS udsendt det første nyhedsbrev:

På et velbesøgt og visionært offentligt møde blev SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed stiftet 24. september og siden er arbejdet kommet godt i gang!

Vi vil som bestyrelse udsende et nyhedsbrev hver tredje måned og glæder os til at have dialog med jer alle om, hvad der sker i Tænketanken.

I dette nyhedsbrev vil vi gerne dele følgende gode nyheder med jer:

  1. Formand og forretningsudvalg
  2. Offentligt arrangement til præsentation af SOCIUS
  3. Bliv medlem
  4. Referat fra det stiftende møde, vedtægter og idékatalog
  5. Bestyrelsens prioriteringer og det videre arbejde i arbejdsgrupperne
  6. Ny hjemmeside
  7. Stillingsopslag – frivilligt arbejde

1.Formand og forretningsudvalg
Bestyrelsen for SOCIUS har konstitueret sig med:
Laila Walther som formand og
Henriette Kjær og Troels Boldt Rømer som det øvrige forretningsudvalg.

Derudover er Dorte Olsen, udpeget som frivillig daglige sekretariatsleder.

Den øvrige bestyrelse består af Anne Worning, Eyvind Vesselbo, Jan Fønss, Linda Lundgaard Andersen, Mette Blauenfeldt og Yldiz Akdogan.

2. Offentligt arrangement til præsentation af SOCIUS
Arbejdsgruppen for event og arrangementer er gået i gang med at planlægge et åbent arrangement, hvor vi kan præsentere SOCIUS og sætte fokus på fattigdom og retssikkerhed.
Der bliver udsendt et nyhedsbrev om dette, og følg også med på facebooksiden SOCIUS – Tænketank for social bæredygtighed.

3. Bliv medlem
For at få flest mulige medlemmer har SOCIUS brug for dig. Det er vigtigt at du melder dig ind og det er nu muligt.

Der er 4 kontingentsatser
Individuelle medlemmer betaler 200 kr.
Studerende betaler 100 kr.
Fattige betaler 10 kr.
Organisationer betaler minimum 200 kr.
Det er den enkelt der selv bestemmer hvilket kontingent, man vil betale og du skal blot sende en mail til medlem@sociusplatform.dk. Herefter vil du modtage besked om hvordan du indbetaler kontingentet.

Kontingent omfatter medlemskab i 2020, og kontingent for 2021 vil blive opkrævet i første kvartal 2021.

Vi har skrevet en skabelon der kan bruges til henvendelser til organisationer. Hvis du har kontakt med en organisation, der har vist interesse for at være medlem af SOCIUS, så kontakt Laila Walther på lw@sociusplatform.dk Og så vil formandskabet gerne tage kontakten. Ban gerne vejen for os, hvis du kan…

4. Referat fra det stiftende møde, vedtægter og idékatalog
Du finder og kan læse referatet, de gældende vedtægter og et idékatalog på hjemmesiden sociusplatform.dk

Deltagerne på det stiftende møde drøftede og nedskrev idéer og forslag til det videre arbejde i SOCIUS. Disse er renskrevet og samlet i idékataloget, hvor der er god inspiration at hente.

5. Bestyrelsens prioritering og det videre arbejde i arbejdsgrupperne
Bestyrelsen har drøftet idéerne og har på den baggrund besluttet at SOCIUS i den kommende tid særligt vil have fokus på fattigdom og retssikkerhed, både i bestyrelsen og arbejdsgrupperne.

Arbejdsgrupperne er 1) Fundraising, 2) kommunikation og presse, 3) events og arrangementer og 4) forskning og analyse.

Alle er velkommen i arbejdsgrupperne. Send en mail til info@sociusplatform.dk, så hører du fra tovholderne i arbejdsgrupperne.

6. Ny hjemmeside
SOCIUS har fået hjemmesiden www.sociusplatform.dk. Samtidig er hjemmesiden socialpolitisk-platform nedlagt, og materialet fra denne side er overført til SOCIUS.

7. Stillingsopslag – frivilligt arbejde
Bestyrelsen søger frivillige til at arbejdsgruppen for fundraising og en eller flere frivillige, der vil arbejde med design og optimering af hjemmesiden. Se stillingsopslag på hjemmesiden www.sociusplatform.dk og er du interesseret, så send en mail til info@sociusplatform.dk

På vegne af bestyrelsen og med mange hilsner
Laila Walther, formand