Konference UDSAT

Afskaf fattigdom

Udsat!
Fællessalen, Christiansborg
Tilmelding senest 11. marts på mail: tilmelding@sociusplatform.dk
Deltagelse er gratis.

Program

13.00 – 13.10   Velkomst ved vært MF Victoria Velasquez, Enhedslisten

13.10 – 13.20   Præsentation af SOCIUS og temaet fattigdom
Laila Walther, forperson for SOCIUS

13.20 – 14.20   Fattigdom i dag

  • Hvad forstår vi ved fattigdom?
  • Årsag og konsekvenser
  • Omfang og måling

Ved SOCIUS’ analyse og forskningsgruppe
Spørgsmål og kommentarer fra salen

14.20 – 14.35   Fra dagpenge til kontanthjælp
Næstformand Majbrit Berlau, Fagbevægelsens Hovedorganisation og medlem af Rådet for Socialt udsatte

14:35 – 15.00  KAFFEPAUSE – mød medlemmer af SOCIUS’ bestyrelse

15:00 – 16.00  Fattigdom i forskellige befolkningsgrupper

  • En undersøgelse af børnefattigdom, ved direktør Ninna Thomsen, Mødrehjælpen
  • De reformramte, ved antropolog og social iværksætter Marianne Frahm-Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Socius
  • En alderdom i fattigdom, ved forsker Rikke Nøhr Brünner, VIVE Arbejde og Ældre
  • Hjem til hjemløse, ved direktør Vibe Klarup, Hjem til alle og formand for Rådet for Socialt udsatte

16:00 – 16.25    Hvordan kan ulighed i sundhed imødegås 
– når det er bedre at være rig og rask end syg og fattig
Professor Signild Vallgårda, Institut for Folkesundhedsvidenskab

16.25 – 16.50   Et fremtidssikret ydelsessystem
– forventninger til Ydelseskommissionens arbejde

16.50 – 17.00   Afslutning – tak for denne gang