Bestyrelsen

Bestyrelsen for SOCIUS er sammensat som følger

Formand
Laila Walther, direktør for LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrelser og selvskade lw@sociusplatform.dk

Forretningsudvalget
Henriette Kjær, public affairs director for Rud Pedersen Public Affairs og tidligere socialminister
Troels Boldt Rømer, landsformand Ungdommens Røde Kors

Øvrige bestyrelse
Anne Worning, tidligere formand for Dansk Socialrådgiverforening
Jann Fønss, frivillig hos SydhavnsCompagniet
Linda Lundgaard Andersen, professor, Organisering, Etik og Social Bæredygtighed, RUC
Mette Blauenfeldt, sektionschef i Dansk Flygtningehjælp Integration
Marianne Frahm-Rasmussen, antropolog og bindeled til netværk for bevægelserne, fx Næstehjælperne.
Yildiz Akdogan, projektleder og forhenværende MF for Socialdemokratiet

Udtrådt af tidsmæssige årsager medio november 2019
Eyvind Vesselbo