Arbejdsgrupper

SOCIUS har 4 permanente arbejdsgrupper som i tæt samarbejde med bestyrelsen arbejder med

Kommunikation og presse – der aktuelt arbejder med at udarbejde forslag til kommunikationsstrategi for SOCIUS

Events og arrangementer – der aktuelt arbejder med at arrangere et event, hvor SOCIUS kan blive præsenteret for offentligheden

Forskning og analyser – der aktuelt arbejde med at understøtte bestyrelsen med viden om fattigdom

Fundraising – der aktuelt søger frivillige til at indgå i fundraisingsarbejde sammen med bestyrelsen. Læs stillingsopslag

Hvis du gerne vil være med i én af arbejdsgrupperne, så send os en mail info@sociusplatform.dk

Emne- og temagrupper

Det er også muligt at etablere emne- og temagrupper. Det kunne fx. om ydelseskommissionen. Hold dig ikke tilbage med at kontakte os på info@sociusplatform.dk

Arbejds -, emne- og temagrupperne udpeger en tovholder, som mødes med bestyrelsen i Dialogforum, 2 gange om året.